Tha Ròbotan Againn!

Tha ròbotan aig an sgoil a-nis agus tha an Clas Ghàidhlig gan cleachdadh airson ar sgilean programmadh a leudachadh. Tha iad gu math spòrsail agus inntinneach.’S e Martaidh an t-ainm a th’orra.

The school now has programmable robots and we are using them just now to extend our programming skills. They are really fun and interesting. Marty is their name.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s