Na Spheros

Seo an t-seachdain mu dheireadh againn le na Spheros. Fhuair sinn iad gu math spòrsail agus feumail.Chleachd sinn an mac-meanma againn agus bha sinn gu math cruthachail. Rinn sinn fuaimean litreachaidh leotha, cearnan agus leudaich sinn na sgilean programmadh againn. Tha sinn an dòchas gum faigh sinn air ais iad an ath bhliadhna.Mòran taing dhan UHI airson an iasaid.

This is our final week with the Spheros. We learned a lot and had lots of fun with them using our imaginations and creativity.We used them to help with writing spelling sounds, angles work and extended our block programming skills.We will hopefully get them back next year. Many thanks to the UHI for the lend of the equipment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s